Novinky a události Přihlásit se

Závazek společnosti Chart k rovnoprávnosti

Dobře víme, že čím jsou naše pohledy a nápady rozmanitější, tím jsme úspěšnější. Aktivně zajišťujeme, aby všechny úrovně naší rodiny Chart vypadaly jako společnosti, ve kterých žijeme. Snažíme se nejen poskytnout členům týmu Chart zdroje, které potřebují ke své kariéře, ať už o tom sní, ale také zajistit, aby se při tom cítili dobře. 

Ženy ve vedení

„Vždy si říkám, že musí existovat lepší způsob, jak něco dělat, a tato práce mi dává příležitosti tyto způsoby hledat.“

Co máte na kultuře společnosti Chart nejradši?

Ochotu všech vám pomoci, jak uvnitř společnosti, tak mimo ni. Vidět všechny ty e-maily za poslední měsíce, kde lidé pomáhají s výrobou roušek a poskytují potravinovou a materiální pomoc, to mě opravdu zahřálo u srdce. Všichni máme spoustu vlastní práce a pořád máme co dělat, ale kdykoliv někoho požádám, aby mi věnoval pár minut, něco mi vysvětlil, pomohl mi vyřešit problém nebo se mnou prošel nápady, vždycky tak ochotně učiní.

Co vám ve vaší roli přineslo úspěch?

Můj tým. Lidé, se kterými pracuji, mají silnou pracovní morálku, hluboké znalosti a zkušenosti.

 

Nikki Spillers

Výbor pro diverzitu, rovnoprávnost a inkluzi

Jak se snažíme být ještě lepší

Uvědomujeme si, že kromě plnění nebo překračování oborových standardů můžeme být ještě lepší. Abychom ještě více zakořenili diverzitu a inkluzi do naší kultury, vytvořili jsme výbor pro diverzitu a inkluzi, provozovaný zaměstnanci a zaštítěný výkonným vedením.

Podvýbory

Abychom lépe zacílili naše úsilí, vytvořili jsme 6 podvýborů, které se zaměřují na jednotlivé oblasti, které chceme ovlivnit. Každý výbor je zaštítěn některým ze členů výkonného vedení. Tyto oblasti jsou:

 
  • Zapojení komunity
  • Talenty / Nábor / Rozvoj
  • Interní a externí komunikace
  • Vzdělávání a odborná příprava
  • Široké zapojení týmu
  • Angažovanost zaměstnanců

Složení výboru

Do výboru se zapojilo přes 50 členů týmu Chart z různých prostředí v různých funkcích a pracovních pozicích.

Lokalit se zastoupením

Počet lokalit v USA, Číně, Indii, Itálii a České republice, kde mají zastoupení členové výboru.

Zájmů podvýborů

Počet podvýborů, které se zabývají cílovými oblastmi, které chceme ovlivnit.

Mohlo by vás zajímat...

 

Přidejte se k naší komunitě talentů.

Budeme vám posílat jen to nejlepší. Slibujeme.