Novinky a události Přihlásit se

Chart Industries, Inc. Oznámení o ochraně osobních údajů

Ve společnosti Chart Industries, Inc. (dále jen „Chart“, „my“, „naše“ nebo „nás“) chápeme, že ochrana osobních údajů je důležitou otázkou pro naše zákazníky a dodavatele, uživatele a návštěvníky (dále jen „vy“, „vašich“) našich webových stránek cz.chartindustries.com a dalších webových stránek uvedených v příloze 1 (dále jen „webové stránky“). Toto oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen „oznámení“) vám poskytuje informace o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s používáním našich webových stránek a jejich funkcí nebo v rámci smluvního vztahu s jedním ze subjektů Chart uvedených níže v příloze 2, což může zahrnovat předávání vašich osobních údajů společnosti Chart Industries, Inc. a jejím přidruženým společnostem (souhrnně označované jako „Chart“) a mezi nimi. Toto oznámení se nevztahuje na zaměstnance společnosti Chart ani na uchazeče o zaměstnání.

1. Správce, evropský zástupce a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Naše webové stránky provozuje společnost Chart Industries, Inc. s obchodní adresou 2200 Airport Industrial Drive, Suite 100, Ball Ground, GA 30107, USA. Společnost Chart Industries, Inc. nemá sídlo v EU. Jmenovala proto společnost Chart Germany GmbH se sídlem v Am Mooshof 15, 47574 Goch, Německo jako svého evropského zástupce pro ochranu osobních údajů podle čl. 27 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Společnost Chart jmenovala Dr. Annette Demmel externí pověřenkyní pro ochranu osobních údajů pro své německé subjekty. Zastihnout ji můžete na adrese SPB DPO Services GmbH, Unter den Linden 21, 10117 Berlin, annette.demmel@spb-dpo-services.com.

2. Kategorie osobních údajů

2.1 Návštěvníci webových stránek
Když používáte naše webové stránky, zpracováváme následující kategorie údajů:

 • Kontaktní údaje, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a jakékoli další informace, které nám poskytnete, když nás kontaktujete.
 • Údaje z protokolu, jako je vaše IP adresa, včetně podrobností o požadavku na naše webové stránky, jako je datum a čas, stav a množství přenesených dat, informace o prohlížeči, který používáte (typ prohlížeče a číslo verze), a informace o webové stránce, která vás na naše webové stránky přesměrovala. Společnost Chart ukládá tato data do souboru protokolu při každé návštěvě našich webových stránek. Bez dalších informací, jako jsou údaje od poskytovatele internetových služeb o uživateli internetu, které společnost Chart obvykle získává pouze v případech podezření na závažné porušení zákona, není společnost Chart zpravidla schopna přiřadit tyto údaje k jednotlivým identifikovatelným osobám.
 • Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se při vstupu na naše webové stránky ukládají do vašeho počítače a uchovávají určitá nastavení a údaje pro účely komunikace s naším systémem prostřednictvím vašeho prohlížeče. Soubor cookie pravidelně obsahuje název domény, ze které byl soubor cookie odeslán, a také informace o stáří souboru cookie a alfanumerický identifikátor. Většina souborů cookie používaných společností Chart je z vašeho pevného disku vymazána po ukončení relace prohlížeče (soubory cookie relace). Dále používá společnost Chart takzvané trvalé soubory cookie, které zůstávají ve vašem zařízení, aby vás při příští návštěvě našich webových stránek rozpoznaly a znovu zpřístupnily všechna výchozí nastavení. Údaje o používání získané pomocí souborů cookie (výchozí nastavení pro urychlení vašeho webového požadavku) nebudou sloučeny s vašimi osobními údaji. Vaše údaje o používání obdrží ID souboru cookie, které nebude spojeno s vaší IP adresou nebo podobnými údaji, takže nebude přiřazeno k vám. Máte možnost zabránit ukládání souborů cookie ve svém zařízení změnou nastavení v prohlížeči. Další informace o tom, jak používáme soubory cookie, naleznete v našich Zásadách použití souborů cookie: https://cz.chartindustries.com/cookie-policy. Další informace o tom, jak služba Google Analytics shromažďuje a používá soubory cookie, naleznete v sekci 7.

 

2.2 Zákazníci
Jste-li zákazníci společnosti Chart, zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Kontaktní údaje, jako je jméno, druhé jméno (iniciála), příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu a osobní e-mailová adresa.
 • Demografické údaje, jako je datum narození / věk, občanství a pohlaví.
 • Obchodní údaje a údaje o zaměstnání, jako je název pracovní pozice, popis pracovní pozice, název společnosti zaměstnavatele, oddělení společnosti zaměstnavatele, pracovní adresa, pracovní e-mail a telefonní číslo, místo a země výkonu práce, současné místo výkonu práce, předchozí pozice, další informace týkající se profesní historie, informace o případné prověrce a odborné znalosti.
 • Údaje o platbách, jako je nákladové středisko, historie prodeje, uplatněné odpočty a slevy a informace, které se k nim vztahují.

 

2.3 Dodavatelé
Jste-li dodavatelé společnosti Chart, zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Kontaktní údaje, jako je jméno, druhé jméno (iniciála), příjmení, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu a osobní e-mailová adresa.
 • Demografické údaje, jako je datum narození / věk, identifikační číslo včetně identifikátorů vydaných orgány státní správy (cestovní pas, řidičský průkaz a občanský průkaz v rozsahu, na který máme dle platných místních právních předpisů zákonný nárok), státní příslušnost a pohlaví.
 • Obchodní údaje a údaje o zaměstnání, jako je název pracovní pozice, popis pracovní pozice, název společnosti zaměstnavatele, oddělení společnosti zaměstnavatele, pracovní adresa, pracovní e-mail a telefonní číslo, místo a země výkonu práce, současné místo výkonu práce, předchozí pozice, další informace týkající se profesní historie, informace o případné prověrce a odborné znalosti.
 • Údaje o docházce, bankovní a platební údaje, jako jsou údaje o evidenci pracovní doby, časové karty, záznamy o docházce, informace o nákladovém středisku, podrobné informace o platbách, jako je IBAN, identifikační kód banky, kód SWIFT, informace o kreditních kartách (držitel karty, číslo karty, datum vypršení platnosti, CVV), záznamy o nehodách, prověrky a vydání (odborných) průkazů.
 • Údaje o činnosti na internetu nebo jiné elektronické síti, jako jsou IP adresy, typ a atributy zařízení, atributy výpočetního systému, mimo jiné včetně atributů operačního systému, atributů aplikací a souborů cookie a podobných identifikátorů.

 

3. Účel a právní základ zpracování

3.1 Návštěvníci webových stránek
Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem umožnění používání webových stránek. Kromě toho zpracováváme vaše osobní údaje za účelem prevence a odstranění poruch webových stránek a optimalizace jejich používání. Právním základem pro toto zpracování je ujednání o používání našich webových stránek a náš oprávněný zájem na jejich bezproblémovém provozu podle čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Právní účely a účely zpracování služeb poskytovaných nástrojem Google Analytics naleznete v sekci 7. Pokud nás kontaktujete, budeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom mohli odpovědět na vaši žádost nebo s vámi jinak komunikovat. Právním základem pro toto zpracování je zodpovězení vašeho dotazu podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.

3.2 Zákazníci

 • Jste-li přímým zákazníkem subjektu Chart, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.
 • Pokud se na nás obrátíte s dotazem, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem zodpovězení a správy vašeho dotazu podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.
 • Za účelem správy vztahů se zákazníky, včetně správy smluv se zákazníky, historie prodejů a slev, zpracováváme vaše osobní údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.
 • Za účelem vztahů se zákazníky, sledování trendů, analýz a reportování údajů zákazníků, tj. historie prodeje a intenzity kontaktů prostřednictvím marketingových aktivit, případně zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli sledovat naše oprávněné zájmy v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR za účelem zlepšování vztahů se zákazníky.
 • Za účelem vedení záznamů, mimo jiné včetně účetnictví, obchodních služeb, správy dokumentů a dalších podobných služeb, zpracováváme osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR za účelem plnění právních povinností, které se na nás vztahují.
 • Za účelem podávání zpráv, mimo jiné včetně finančních údajů a finančních kontrol, dodržování podnikových předpisů, dodržování právních předpisů anebo vývozních předpisů, vyšetřování, protikorupčního prověřování, provozování horkých linek pro oznamování protiprávního jednání a dalších podobných zpracování v souvislosti s výše uvedenými službami v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR za účelem realizace našich oprávněných zájmů.
 • Za účelem vedení soudních sporů, vyřizování stížností, konzultačních a poradenských služeb, interních auditů a hloubkové kontroly třetí stranou zpracováváme osobní údaje z důvodu prosazování našich oprávněných zájmů při obhajobě naší právní ochrany v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.
 • V případě marketingových aktivit, mimo jiné včetně reklamy, marketingu, vztahů s veřejností, udržování reputace, budování značky, organizace akcí a podobných činností zpracování, kdy jste vy nebo vaše společnost již zákazníkem, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem realizace našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, abychom vám poskytli zajímavé informace o naší společnosti a našich produktech. Příležitostně vás můžeme požádat o souhlas s určitými marketingovými aktivitami a průzkumy spokojenosti zákazníků. Kdykoli vás požádáme o souhlas a vy nám ho poskytnete, zpracováváme vaše osobní údaje na tomto základě podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Souhlas můžete odvolat kdykoliv s účinkem do budoucnosti.

 

3.3 Dodavatelé

 • Jste-li přímým dodavatelem subjektu Chart, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem plnění smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.
 • Pokud se na nás obrátíte s dotazem, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem zodpovězení a správy vašeho dotazu podle čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR.
 • Za účelem realizace smluvního vztahu s vaší společností, mimo jiné včetně správy veřejných zakázek a obchodního řízení, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem realizace našich oprávněných zájmů při správě smluvního vztahu s vaší společností podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.
 • Za účelem vedení záznamů, mimo jiné včetně účetnictví, fakturace, plateb, jakož i správy obchodních dokumentů a dalších podobných služeb, zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR za účelem plnění právních povinností, které se na nás vztahují.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem získání konzultačních a poradenských služeb a také provádění podobných činností společností Chart za účelem realizace našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR, abychom udrželi naše podnikání.
 • Zajišťování přístupu, mimo jiné včetně poskytování přístupu do zařízení společnosti Chart vydáváním přístupových karet, transpondérů a případně jiných prostředků a s tím souvisejících administrativních úkonů, spolu s poskytováním přístupu k infrastruktuře na pracovišti, jako jsou případné stroje a laboratoře. To zahrnuje zpracování přístupových informací anebo dokumentace prostřednictvím systémů společnosti Chart a může zahrnovat zpracování osobních údajů pro účely bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, tj. prostřednictvím případných hlášení o incidentech, jakož i podobné požadavky, které se mohou lišit v závislosti na místě a případných platných požadavcích na pojištění, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR za účelem plnění právních povinností, které se na nás vztahují, jakož i za účelem realizace našich oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR při udržování bezpečného a nerušivého pracovního prostředí.
 • Osobní údaje zpracováváme v rámci případného poskytování přístupu k IT infrastruktuře, což zahrnuje mimo jiné poskytování podpory softwaru, hardwaru anebo správy souborů prostřednictvím IT oddělení a helpdesků anebo jiných příslušných oddělení společnosti Chart, abychom mohli realizovat naše oprávněné zájmy podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR při udržování IT infrastruktury bez vad.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem dodržování podnikových předpisů a dalších obchodně relevantních činností, mimo jiné včetně auditů, dodržování právních předpisů anebo vývozních předpisů, jakož i provádění právních úkolů, jako je vyšetřování a protikorupční prověřování podle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR za účelem dodržování právních povinností, které se na nás vztahují.
 • Za účelem vedení soudních sporů, vyřizování stížností, konzultačních a poradenských služeb, interních auditů a hloubkové kontroly třetí stranou zpracováváme osobní údaje za účelem realizování našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR za účelem obhajoby našeho podnikání.
 • Příležitostně vás můžeme požádat o udělení souhlasu s určitými činnostmi zpracování údajů. Kdykoli vás požádáme o souhlas a vy nám ho poskytnete, zpracováváme vaše osobní údaje na tomto základě podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Souhlas můžete odvolat kdykoliv s účinkem do budoucnosti.

 

4. Přenos vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být přeneseny a uloženy v USA a dalších zemích mimo EU anebo Evropský hospodářský prostor („EHP“), kde sídlí dceřiné společnosti, poskytovatelé služeb a obchodní partneři společnosti Chart. Společnost Chart uzavírá smlouvy o zpracování údajů se svými poskytovateli služeb a obchodními partnery vždy, když dochází ke zpracování osobních údajů. Kompletní seznam zemí, kde se nachází subjekty Chart, naleznete v příloze 2. Vzhledem k tomu, že některé subjekty Chart a poskytovatelé služeb, s nimiž společnost Chart sdílí vaše osobní údaje, se nacházejí mimo EU anebo EHP, uzavírá společnost Chart dohody o předávání údajů na základě platných Standardních smluvních ujednání EU nebo se spoléhá na jiné dostupné mechanismy předávání údajů. Kopii těchto mechanismů anebo informace o nich si můžete vyžádat na adrese globaldataprivacy@chartindustries.com. Přenos osobních údajů mezi subjekty Chart je založen na Standardních smluvních ujednáních EU, které jsou začleněny do Smlouvy o přenosu a zpracování dat uvnitř skupiny Chart. Kopii Standardních smluvních ujednáních EU si můžete vyžádat na adrese globaldataprivacy@chartindustries.com.

5. Příjemci vašich osobních údajů

5.1 Přidružené a dceřiné společnosti
Vaše osobní údaje můžeme sdílet mezi subjekty Chart. Kompletní seznam subjektů Chart naleznete v příloze 2. K vašim osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci společnosti Chart, kteří v rámci své pracovní povinnosti plní výše uvedené účely a potřebují v této souvislosti zpracovávat vaše osobní údaje.

5.2 Třetí strany
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb třetích stran, kteří nám pomáhají s výše uvedenými účely, jako jsou poskytovatelé IT služeb pro údržbu IT systémů, správa plateb, banky, pojišťovny a telekomunikační společnosti. Zaměstnanci těchto poskytovatelů služeb třetích stran mohou získat přístup k vašim osobním údajům. Společnost Chart ale sdílí vaše osobní údaje pouze s důvěryhodnými poskytovateli služeb na základě smluvních dohod, které zahrnují vhodná bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů. Je stanoveno, že na základě formální žádosti mohou být vaše osobní údaje předány úřadům. Společnost Chart neprodává vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, například s orgány činnými v trestním řízení nebo jinými vládními agenturami, abychom vyhověli zákonu nebo zákonným požadavkům, abychom prosadili nebo uplatnili naše podmínky používání a další dohody a abychom ochránili naše práva a majetek a bezpečnost společnosti Chart, našich zaměstnanců a dalších uživatelů webových stránek.

Pokud nás nebo některá či všechna naše aktiva získá jiný subjekt, a to i prodejem nebo v souvislosti s bankrotem, poskytneme vaše osobní údaje tomuto subjektu.

6. Doba uchovávání

Společnost Chart uchovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění stanoveného účelu, pro který byly osobní údaje zpracovány, a poté po dobu uchovávání, která je: (i) stanovena zákonem; (ii) potřebná k zachování, řešení, obhajobě nebo vymáhání našich zákonných/smluvních práv; nebo (iii) potřebná pro vedení adekvátních a přesných obchodních a finančních záznamů. Osobní údaje vymažeme, jakmile pomine příslušný účel jejich použití a nezůstane žádný požadavek na jejich uchovávání pro některý z výše popsaných účelů.

Soubory cookie, které společnost Chart umisťuje, se používají po dobu stanovenou v příslušných zásadách používání souborů cookie. Další informace o mazání souborů cookie používaných našimi obchodními partnery naleznete v sekci 7.

Pokud náš vzájemný kontakt s vámi vyústí v uzavření smlouvy, společnost Chart může být povinna uchovávat vaše osobní údaje po dobu šesti až deseti let v souladu se zákonnými dobami uchovávání.

Jestliže jste nám poskytli osobní údaje, ke kterým jste dali souhlas, společnost Chart bude uchovávat vaše osobní údaje, pokud svůj souhlas neodvoláte. V takovém případě společnost Chart vaše údaje vymaže do čtyř týdnů od obdržení odvolání souhlasu.

7. Nástroje a moduly plug-in

Naše webové stránky používají nástroje a moduly plug-in uvedené v příloze 3.

8. Zákonné a smluvní požadavky

Můžete se rozhodnout neposkytnout nám osobní údaje nebo poskytnout neúplné údaje (např. vypnutím souborů cookie). V takových případech se však může stát, že vám nebudeme moci poskytnout všechny funkce našich webových stránek. Kromě toho se může stát, že s vámi nebo vaší společností nebudeme moci dále uzavírat smluvní vztah nebo v něm pokračovat nebo vám či vašemu zaměstnavateli poskytovat informace, protože některé administrativní a zákonné povinnosti vyžadují vaše osobní údaje. Pokud například zablokujete soubory cookie, možná nebudete moci využívat všechny funkce nabízené na našich webových stránkách nebo jiné nabízené služby. Pokud se rozhodnete souhlas neudělit, například v souvislosti s odběrem zpravodaje, společnost Chart vám nemusí být schopna požadované informace poskytnout.

9. Bezpečnost

Společnost Chart bere kybernetickou bezpečnost velmi vážně a udržuje přiměřená technická, organizační a fyzická bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, ztrátou, zveřejněním, pozměněním nebo použitím.

10. Žádné automatizované rozhodování nebo profilování

S výjimkou zpracování údajů popsaného v sekci 7, které se rovněž používá k profilování, nepoužíváme vaše osobní údaje k automatizovanému rozhodování nebo profilování.

11. Webové stránky třetích stran

Webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky třetích stran a z nich. Použijete-li některý z těchto hypertextových odkazů, nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za obsah webových stránek třetích stran ani za jejich soulad se zákonem na ochranu osobních údajů.

12. Ochrana soukromí dětí

Naše webové stránky jsou určeny pro osoby ve věku alespoň 16 let. Webové stránky nejsou zaměřeny na děti mladší 16 let, nejsou pro ně určeny ani jim nejsou nabízeny. Společnost Chart vědomě neshromažďuje žádné informace, včetně osobních údajů, od dětí mladších 16 let. Pokud se domníváte, že jsme neúmyslně shromáždili osobní údaje dítěte mladšího 16 let, kontaktujte nás na níže uvedené adrese a my vynaložíme přiměřené úsilí, abychom údaje dítěte z našich databází vymazali.

13. Vaše práva

Můžete se na nás obrátit písemně na výše uvedené obchodní adrese nebo e-mailem na adrese globaldataprivacy@chartindustries.com, abyste uplatnili následující práva v rozsahu stanoveném zákonem:

 • Právo na přístup k vašim osobním údajům za účelem jejich kontroly a ověření.
 • Právo na obdržení kopie vašich osobních údajů.
 • Právo požadovat, abychom vaše osobní údaje doplnili, opravili nebo vymazali, případně abychom se zdrželi shromažďování, zpracování nebo zveřejňování vašich osobních údajů nebo abychom je omezili. To zahrnuje také právo na opravu neúplných nebo nesprávných údajů prostřednictvím doplňujících informací.
 • Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů vždy, když je základem zpracování náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.
 • Můžete požádat o poskytnutí svých osobních údajů ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a za předpokladu, že jste získali odpovídající práva duševního vlastnictví nebo jiná potřebná práva, o předání těchto údajů jinému správci, pokud jste se zpracováním souhlasili nebo pokud je zpracování nezbytné pro splnění smluvního vztahu s vámi nebo pro provedení předsmluvních opatření.

 

V případech, kdy jsme vás požádali o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete souhlas odmítnout a můžete jej kdykoli odvolat. Rovněž máte právo podat stížnost u regulačních orgánů pro ochranu osobních údajů v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.

Obyvatelé Kalifornie: Společnost Chart poskytuje služby především přímo podnikům, nikoli jednotlivým spotřebitelům. Společnost Chart nejedná záměrně s jednotlivými spotřebiteli ani o nich neshromažďuje informace mimo kontext „B2B“ (business-to-business, mezi podniky). Odkazy na „návštěvníky webových stránek“, „zákazníky“ a „dodavatele“ popsané v tomto oznámení proto zahrnují pouze osoby, které s námi jednají v souvislosti s našimi funkcemi B2B, jako je například důkladná kontrola jiného podniku nebo poskytování zboží či služeb jinému podniku nebo příjem zboží či služeb od jiného podniku. Pouze spotřebitelé jednající coby B2B mohou používat naše webové stránky nebo nám poskytovat informace.

14. Změny tohoto oznámení

Společnost Chart si vyhrazuje právo toto oznámení kdykoli změnit s platností do budoucna. Aktuální verze bude platná po zveřejnění na webových stránkách. Pravidelně kontrolujte aktualizace tohoto oznámení. V případě potřeby vás budeme informovat o všech změnách tohoto oznámení. V případech, kdy to vyžadují platné právní předpisy, si od vás vyžádáme souhlas před provedením podstatných změn způsobu, jakým nakládáme s osobními údaji, které jsme od vás dříve získali.

(Prosinec 2019)

Příloha 1

Domény

 • airx.com
 • chart-ferox.com
 • chart-ferox.cz
 • chartindustries.com
 • chartlifecycle.com
 • chartlng.com
 • chartparts.com
 • chartusedtanks.com
 • cofimco.com
 • cryodiffusion.com
 • femasrl.it
 • fin-fan.com
 • flow-instruments.de
 • gofa.de
 • hetsco.com
 • hudsonproducts.com
 • imbagnolo.com
 • skaffcryogenics.com
 • thermaxinc.com
 • tuf-litefans.com
 • vct-vogel.de
 • vrv.com

 

Příloha 2

Subjekty Chart

 

Subjekty Chart se sídlem ve Spojených státech amerických
Subjekt Chart Jurisdikce seskupení
Chart International, Inc. Delaware
Chart Inc. Delaware
Chart Energy & Chemicals, Inc. Delaware
Chart Lifecycle, Inc. Delaware
Hetsco, Inc. Delaware
Thermax, Inc. Massachusetts
Chart Asia, Inc. Delaware
Hudson Products Corporation Texas
Hudson Products Middle East LLC Delaware
Skaff, LLC Delaware
Prefontaine Properties, Inc. New Hampshire
Skaff Cryogenics, Inc. New Hampshire
E&C FinFan, Inc. Delaware
Cryo-Lease, LLC Florida

 

 

Subjekty Chart se sídlem v Evropské unii
Subjekt Chart Jurisdikce seskupení
Chart Industries Luxembourg S.a.r.l. Lucembursko
Chart Ferox, a.s Česká republika
Chart Germany GmbH Německo
GOFA Gocher Fahrzeugbau GmbH Německo
VCT Vogel GmbH Německo
Flow Instruments & Engineering GmbH Německo
Chart S.a.r.l. & Co. KG Německo
Chart Industries (Gibraltar) Limited Gibraltar
Chart Industries Limited Spojené království
Hudson Products Srl Itálie
Společnost Cofimco Itálie
Fema s.r.l. Itálie
Industrie Meccaniche di Bagnolo s.r.l. Itálie
VRV Services s.r.l. Itálie
VRV S.r.l. Itálie
Cryo Diffusion S.A.S. Francie

 

 

Subjekty Chart se sídlem v Asii
Subjekt Chart Jurisdikce seskupení
Lien Hwa Lox Cryogenic Equipment Corporation Taiwan
PT. Thermax Indonésie
MVE CryoSystems Japan Kabushiki Kaisha Japonsko
Chart D&S India Private Limited Indie
Chart Asia Investment Company Limited Hongkong
Chart Cryogenic Distribution Equipment (Changzhou) Company Limited ČLR
Nanjing New Metallurgy Electric Engineering Co., Ltd. ČLR
Chart Industries (Malaysia) Sdn. Bhd. Malajsie
Cofimco Industrial Fans India Private Ltd. Indie
Cofimco International (Shanghai) Trading Co, Inc. ČLR
Hudson-Cofimco Limited Hongkong
Cofimco Fan (Changshu) Co., Ltd. ČLR
VRV Asia Pacific Private Ltd. Indie

 

 

Subjekty Chart se sídlem v Austrálii
Subjekt Chart Jurisdikce seskupení
Chart Australia Pty. Ltd. Austrálie NSW

 

 

Subjekty Chart se sídlem v Latinské Americe
Subjekt Chart Jurisdikce seskupení
Chart Latin America S.A.S. Kolumbie
Hudson Heat Transfer International, Inc. Panama
Hudson Products de Mexico, S.A. de C.V. Mexiko

 

Příloha 3

Nástroje a moduly plug-in

 

Google Analytics
Naše webové stránky používají webovou analytickou službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Ireland Ltd. („Google“) s obchodní adresou Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Služba Google Analytics používá soubory cookie, tj. malé textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Službu Google Analytics používáme s rozšířením „_anonymizeIp ()“. IP adresy jsou proto zpracovány ve zkrácené podobě a nelze z nich vyvodit přímý vztah k jednotlivci. Službu Google Analytics používáme k analýze a zlepšování našich webových stránek. Společnost Chart dostává statistiky, které nám pomáhají zlepšovat naši online prezentaci. Právním základem pro používání služby Google Analytics je náš oprávněný zájem na uživatelsky přívětivých webových stránkách podle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR. Informace získané pomocí souborů cookie o vašem používání webových stránek jsou obvykle přenášeny a ukládány na server společnosti Google v USA. Pokud na webových stránkách zapnete anonymizaci IP, bude vaše IP adresa zkrácena společností Google na území členského státu EU anebo Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa odeslána na server společnosti Google v USA a tam uložena. Společnost Google se v těchto výjimečných případech, kdy jsou vaše osobní údaje předávány do USA, podřizuje štítu EU-USA na ochranu soukromí. Další informace naleznete na adrese www.privacy-shield.gov/EU-US-Framework. Společnost Google bude tyto informace používat jménem společnosti Chart k vyhodnocování vašeho používání webových stránek, k vytváření zpráv o aktivitách na webových stránkách a k tomu, aby společnosti Chart poskytovala další služby související s používáním webových stránek a internetu.

 

Podle společnosti Google nebude IP adresa přenesená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics spárována s jinými údaji společnosti Google.

Ukládání souborů cookie ve vašem zařízení můžete zablokovat úpravou nastavení v prohlížeči. V takovém případě se může stát, že nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek. Shromažďování údajů získaných pomocí souborů cookie a údajů souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy), jakož i zpracování těchto údajů společností Google můžete zablokovat také pomocí následujícího doplňku prohlížeče: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Přehled informací o ochraně osobních údajů ve společnosti Google naleznete na adrese http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, nebo si přečtěte její zásady ochrany osobních údajů na adrese http://www.google.com/intl/en/policies/privacy.