Odpalovací základna ULA Cape Canaveral SLC-41

Chart je důvěryhodným dodavatelem inženýrských systémů a zařízení pro letecký průmysl. Úspěšně dodáváme skladovací nádrže pro kryogenní raketové pohonné hmoty, vakuově izolované přenosové potrubí, vysokotlaké čerpací systémy, vyřazovací bubny, záplavové systémy a mnoho dalšího!

Optimální výkon

Společnost Chart byla nedílnou součástí dosahování provozních úspěchů našich zákazníků při přechodu z paliva RP-1 na pohonné hmoty ze zkapalněného zemního plynu (LNG). Společnost Chart také zajišťuje skladování kapalných oxidačních činidel (LOX) na odpalovací ploše a kapalných pohonných hmot pro horní stupeň (LH2). Společnost Chart více než půl století navrhuje, vyrábí, testuje a montuje pokročilá zařízení kryogenního systému. Náš tým úzce spolupracuje s každým zákazníkem, aby zajistil, že systémy budou správně navrženy, fungují se špičkovým výkonem a minimalizují rizika pro operátory. Systémové komponenty Chart a konstrukce produktů s dlouhodobou integritou poskytují nejvyšší úroveň výkonu při optimálních provozních nákladech.

Odpalovací základna a podpůrné vybavení

 • Skladování kapalného kryogenního paliva, LOX, LH2, LNG
 • Testovací nádrže motoru
 • Návrhy sifonových nádob pro čerpací aplikace
 • Vysoká pravost čištění podle KSC-C-123J a IEST-STD-1246E
 • Standardy přísné úrovně částic a netěkavých zbytků (NVR)
 • Systémy pro úpravu kapalin včetně nasycení, podchlazení a řízení odvaření pomocí pomocných systémů pro obnovu tekutého dusíku pro aplikace s nulovými ztrátami
 • Velké rychlosti odběru kapaliny s konstrukcemi pro zmírnění vortexování (nasávání plynu do proudu tekutiny)
 • Rychlé odvzdušňovací systémy podporující scénáře přerušeného spuštění při zachování bezpečného provozního tlaku plavidla
 • Odvzdušňovací systémy pro skladování kapalin/pohotovostní podmínky
 • Odsávací potrubí a potrubí vakuově opláštěné, aby se minimalizoval přívod tepla do hnacího plynu během nakládání/vyprazdňování
 • Pokročilá analýza FEA na tlakové zatížení, cyklické zatížení (tlakové a teplotní cykly) a akustické efekty
 • Funkce kryogenní prodejny a testovací testování s možností testování studeného netěsnosti po tankování
 • Body promývání héliem pro podchlazené aplikace LOX
 • Tlakovače okolního tlaku navržené tak, aby podporovaly rychlost odběru kapaliny a propojení propojovacích trysek potrubí
 • Pro snadnou instalaci úzké tolerance bodů připojení zákazníka

Technická knihovna

Zobrazit a stáhnout literaturu a další zdroje

Letecké systémy

Brožura produktu

Aerospace opět letí vysoko

Funkce byla poprvé publikována v březnu 2020 v časopise Gasworld

Skladování kapalného vodíku

Projektová případová studie v leteckém průmyslu

Katalog Engineered Systems

 

Spojit se s Chart

Chcete-li se dozvědět více nebo prodiskutovat své požadavky na projekt, neváhejte nás kontaktovat

Zákaznický servis Severní a Jižní Amerika  +1 800 400 4683

Technická služba Severní a Jižní Amerika  +1 800 253 1769

Chart Evropa  +420 412 507 111

Chart VRV Itálie  +39 039 60251

Chart VRV Indie  +91 8623 304700

Chart Čína  +86 519 8596 6000

customerservice.industrialweb@chartindustries.com