Kdo jsme a co děláme

AdEdge je poskytovatel řešení úpravy vody zaměřující se na návrh, výrobu a realizaci technických systémů, které odstraňují širokou škálu znečišťujících látek z pitné, odpadní a průmyslové vody spolu s aplikacemi opakovaného použití vody.
BlueInGreen je odborná společnost vyrábějící zařízení pro zajišťování čisté vody a expert na rozpuštěné plyny, který stojí v čele trendu náhrady chemikálií, katalyzátorů a okolního vzduchu kyslíkem, oxidem uhličitým a ozónem, což přináší nižší náklady na úpravu vody jejím okysličováním, úpravu pH, oxidaci a odstraňování zápachu.

Společnost ChartWater™ poskytuje řešení pro úpravu a odstraňování amoniaku, arsenu, bóru, BOD, chrómu VI, desinfekce, fluoridu, hrubé alfa, tvrdosti, železa, olova, manganu, nitrátů, perchlorátu, PFAS, řízení pH a koroze, radia, selenu, sulfidů/zápachu, TDS, TSS, TOC, zákalu, uranu, VOC a jakékoli kombinace více kontaminantů.
Pro další informace rolujte dolů a otevřete si naše centrum zdrojů, kde naleznete brožury, specifikace, případové studie a další.

}

Biologické zpracování, provzdušnění po zpracování, kontrola zápachu a koroze

Technologie přesyceného rozpuštěného kyslíku (SDOX®) je nejúčinnější metodou rozpouštění kyslíku v kapalinách a poskytuje účinná a účinná řešení pro biologické zpracování odpadních vod, provzdušňování po zpracování, kontrolu zápachu a koroze a nápravu znečištěných vodních cest v prostředí.

 

Řešení pro úpravu vody

Poskytujeme kompletní portfolio řešení pro úpravu a odstraňování vícero kontaminantů vody. Projděte si naši nabídku a získejte přístup k podpůrným informacím.

 

Odstranění PFAS

Společnost ChartWater má rozsáhlé zkušenosti s účinnými metodami odstraňování PFAS z vody. Kombinujeme naše osvědčená řešení úpravy PFAS s matricí technologií zpracování, abychom vytvořili kompletní systém, včetně systému před úpravou a po úpravě podle potřeby, který nejlépe vyhovuje konkrétní aplikaci a optimalizuje celkové náklady životního cyklu.

Odstranění arzénu

Udržujeme soulad s maximální úrovní kontaminantů 10 částic na miliardu stanovenou Světovou zdravotnickou organizací a americkou EPA, arzén totiž ovlivňuje tisíce vodních systémů po celém světě. Společnost ChartWater poskytuje celou řadu řešení, od bytových aplikací až po systémy, které každý den upravují miliony litrů vody.

Odstranění BOD

Plně funkční systém pro úpravu vody – zabalený v robustním přepravním kontejneru ISO o délce 6 metrů – obsahuje dvě jednotky SDOX® 600 namontované na ližinách a vyvážení zařízení. Každý Dual SDOX® 600 dokáže denně dodávat více než 10 000 liber (4 500 kg) kyslíku denně, přičemž počet potřebných nádob je je funkcí vašich potřeb úpravy.

Odstranění dusíku

biottta® je udržitelná biologická alternativa iontové výměny a reverzní osmózy pro odstraňování dusičnanů a dalších organických a anorganických kontaminantů. Kromě toho biottta® rozkládá kontaminanty a odstraňuje odpad s dusičnanem, který zanechají tradiční technologie.

Úprava pH

Spojení zařízení Chart a technologie BIG poskytuje komplexní řešení, které spotřebovává až o 40 % méně plynu než jiné alternativy při stejné úrovni úpravy a zároveň má nejmenší dostupnou energetickou, uhlíkovou a fyzickou stopu.

Odstranění manganu

Mangan je běžný ve spodní vodě a obvykle je považován za obtěžující kontaminant, který způsobuje problémy se zabarvením a pachutí. Nedávné studie však ukázaly, že manganová toxicita cílící na centrální nervový systém vede ke snížení IQ, špatným motorickým funkcím, zkrácené době udržení pozornosti a hyperaktivitě, zejména u dětí.

 

Úprava vody jako služba (TaaS)

Samostatné. Snadné nasazení. Tato kontejnerizovaná řešení, která získala mnohá ocenění, snižují náklady na infrastrukturu a zvyšují využitelnost návrhu v dočasných aplikacích, jako jsou ekologické nápravy, omezení kapacity úpravy odpadních vod a odstraňování různých kontaminantů, včetně PFAS a Arzenu.

TaaS zahrnuje vybavení a služby na klíč pro nouzové situace nebo dlouhodobé úpravy s finanční flexibilitou měsíční smlouvy.

AdEdge

BlueInGreen

 

 

Udržitelný provoz výroby nápojů / pivovarů

Společnost ChartWater Systems optimalizuje spotřebu vody, úpravu odpadních vod, recyklaci a opětovné využití vody, eliminuje odpady a zvyšuje efektivitu.

udržitelný pivovar

 • 1. Zdroj vody: Pitná, obecní voda.
 • 2. Užitková voda: Pitná obecní voda pro čištění, úpravu půdy a další pomocná použití (nevýrobní).
 • 3. Granulovaný aktivní uhlík (GAC): Odstraňování zbytkového chlóru a stopových organických látek za účelem zlepšení chutě a řešení zápachu při současném zabránění vzniku vedlejších produktů dezinfekce (DBP). Pro alternativní zdroje vody, , např. jímky spodní vody, může být vyžadováno další čištění.
 • 4. Reverzní osmóza (RO) s vysokou výtěžností: Sezónní, geografické a s klimatickou změnou související odchylky v kvalitě a dostupnosti vody zvyšují poptávku po reverzní osmóze. Reverzní osmóza s vysokou výtěžností (High Recovery RO) je pokročilý přístup k produkci konzistentně vysoce kvalitní vody při současném snižování provozních nákladů (např. menší přívod vody, menší vypouštění, méně chemických látek, méně práce).
 • 5. Vysoce kvalitní provozní voda: Používá se v procesu přípravy piva a pro (6) kritické, užitkové výrobní aplikace (např. výroba páry).
 • 6. Užitková voda: Pitná obecní voda pro čištění, úpravu půdy a další pomocná použití (nevýrobní).
 • 7. Zachycení uhlíku (CC): Systémy zachycení uhlíku v malém měřítku pomocí technologie CiCi® společnosti Chart společnosti Earthly Labs zachycují vysoce kvalitní CO2 uvolněný během fermentace, čímž snižují náklady na CO2 a emise skleníkových plynů (GHG).
 • 8. Recyklovaný CO2: CO2 zachycený během fermentace lze použít ke karbonizaci produktu nebo k regulaci pH.
 • 9. Přesné dávkování dusíku: Dávkovače kapalného dusíku (LN2) poskytují přesné objemy LN2, aby se snížil celkový kyslík v balení a natlakovaných nádob, aby se zvýšila tuhost balení.
 • 10. Úprava odpadních vod: Odpadní voda se často vypouští do místní komunální čističky odpadních vod (WWT). Technologie přesyceného rozpuštěného kyslíku (SDOX®) však umožňuje účinné předběžné úpravy na místě, čímž se snižují komunální příplatky, náklady na energii a emise skleníkových plynů. Přestavba stávajícího WWT pomocí SDOX® může snížit náklady na energie a emise skleníkových plynů přibližně o 50 %.
 • 11. Opětovné použití vody s vysokou výtěžností: Zařízení s fungujícím čištěním odpadních vod mohou s pomocí reverzní osmózy s vysokou výtěžností, pokročilé oxidace a dalších procesů recyklovat a upravovat odpadní vodu pro aplikace s pitnou vodou, což snižuje celkové využití vody.
 • 12. Použití recyklované vody na místě: Recyklovaná voda může být znovu použita jako užitková voda a může být potenciálně přesměrována do regulačních objektů procesu úpravy v různých fázích, a to v závislosti na kvalitě vody, stupni čištění a předpisech pro přímé opětovné použití pitné vody.
 • 13. Recyklace vody pro zpětný proplach: Spíše než aby se do odtoku odeslala voda ze systému zpětného proplachu GAC, je to další jednoduchý způsob, jak generovat udržitelné úspory recyklací vody ze systému zpětného proplachu GAC.
 
 

Propojení čisté vody a ekologického vodíku

Spojení technologií pro úpravu vody a kryogenních technologií společnosti Chart může vytvořit kompletní hodnotový řetězec pro zajištění čisté vody a ekologického vodíku.

 • Recyklovaná voda je ošetřena podle standardů naprosté čistoty vhodných pro elektrolýzu vodíku
 • Energie z vodíku a čistý kyslík uchovávaný jako kryogenní kapalina se používají s technologií SDOX pro vylepšené čištění odpadních vod.
 • Vodík je skladován a distribuován jako kryogenní kapalný plyn.
BlueInGreen

 

Hrdí partneři

„Jsme velmi potěšeni výsledky dvou systémů SDOX®. Kromě toho, že nám usnadňuje dodržování předpisů, se očekává, že jen samotné úspory energie ospravedlní nákup tohoto zařízení.“
Seth Walters, vrchní ředitel, kvalita životního prostředí ve společnosti Simmons Foods

„Přes zvyšující se teplotu poskytl systém SDOX® ideální prostředí pro populaci pstruhů jezera Tenkiller, čímž zabránil úmrtím ryb v horkých letních měsících, které jsou v Oklahomě běžné.“ 
Technický sbor armády USA

„Po uplynutí celého roku jsme velmi potěšeni novou sestavou a celým procesem. Snímače na nádrži na skladování plynu informují našeho dodavatele plynu, když potřebujeme více oxidu uhličitého, a tak přijedou a nádrž doplní. Systém CDOX® udělá zbytek. Naši operátoři nyní tráví více času řízením zbytku operací. Mnohem přesnější úprava znamená menší variabilitu pH, takže jsme v ustáleném stavu mnohem více a následné procesy úpravy probíhají lépe.“ 
Wesley McGhee, podnikový inženýr pro životní prostředí ve společnosti Campbell's

}

Ramsey, New Jersey

Zjistěte, jak společnost ChartWater přepracovala filtrační systém, aby zvýšila čistotu a kvalitu vody a zároveň snížila její cenu pro komunitu města Ramsey v New Jersey.

ChartWater Resource Center

Brožury, technické listy, případové studie a další.

AdEdge – externí ověření média Bayoxide® E33

Médium Bayoxide® E33 používané společností ChartWater AdEdge Water Technologies pro adsorpci arzénu z vody je průmyslovým standardem, který poskytuje nejdelší životnost a nejlepší ekonomiku životního cyklu.

AdEdge – Řešení úpravy arzénu

Společnost ChartWater AdEdge Water Technologies disponuje má globálně nainstalováno více než 400 systémů pro úpravu arzénu. Zjistěte více o několika osvědčených řešeních, která nabízíme, abychom vám poskytli to nejlepší řešení pro vaši aplikaci.

AdEdge – biottta® Biologická úprava dusičnanů z pitné vody

Proces biologické úpravy pro odstranění dusičnanů z pitné vody, čímž se eliminuje problematický tok odpadu s vysokou koncentrací typický pro starší technologie.

AdEdge – profil společnosti

Profil společnosti AdEdge poskytuje přehled technologických schopností, řešení a trhů naší společnosti, na kterých působíme.

AdEdge – nouzové služby úpravy (TaaS) pro PFAS a arzén

Společnost ChartWater AdEdge Water Technologies poskytuje úpravu vody jako službu (TaaS) pro odstranění PFAS a arzénu ze zdrojů vody. TaaS zahrnuje vybavení a služby na klíč pro nouzové situace nebo dlouhodobé úpravy s finanční flexibilitou měsíční smlouvy.

AdEdge – řešení úpravy GAC

Společnost ChartWater AdEdge Water Technologies je předním poskytovatelem pokročilých technologií a řešení pro úpravu vody všech velikostí, které slouží komunálním i průmyslovým klientům. V říjnu 2021 podepsala společnost Calgon Carbon se společností AdEdge partnerskou smlouvu při nabízení systémů zpracování granulovaného aktivního uhlí konkrétní části trhu s pitnou vodou.

AdEdge – Systém recyklace a zpětného proplachu H2Zero

Společnost ChartWater AdEdge Water Technologies vyvinula kompletní řešení recyklace a zpětného proplachu, aby dosáhla > 99,7% obnovy vody pro systémy úpravy arzénu, železa a/nebo manganu.

AdEdge – řešení úpravy manganu

Společnost ChartWater AdEdge Water Technologies má >350 nainstalovaných systémů úpravy, které z vody odstraňují mangan. Zjistěte více o několika osvědčených řešeních, která nabízíme, abychom vám mohli poskytnout to nejlepší řešení pro vaši aplikaci.

AdEdge – Přehled řešení úpravy PFAS

Díky více než 1 100 systémům úpravy vody, které odstraňují různé nečistoty a které byly nainstalovány a fungují od roku 2002, má společnost ChartWater AdEdge Water Technologies rozsáhlé zkušenosti s účinnými metodami odstraňování PFAS z vody a může vám s problematikou PFAS spolehlivě pomoci.

AdEdge – úprava PFAS médiem FLUORO-SORB

Společnost ChartWater AdEdge Water Technologies navrhuje a vyrábí více řešení pro úpravu PFAS, a poskytuje tak kompletní systém úpravy, včetně předběžné úpravy podle potřeby, aby co nejlépe vyhovovala aplikaci a optimalizovala celkové náklady na životní cyklus. Jedním z nejúčinnějších médií, které nabízíme, je FLUORO-SORB.

AdEdge – řešení úpravy pro trvalé odvodnění

Budovy postavené v oblastech s mělkou podzemní vodou mohou vyžadovat trvalou úpravu extrahované vody na místě, aby byly před vypuštěním splněny místní nebo státní požadavky na kvalitu vody. Společnost ChartWater AdEdge Water Technologies dodává kompletní a integrovaná řešení, jež řeší rozmanité potřeby odstraňování nečistot.

AdEdge – WaterPOD kontejnerizované systémy pro úpravu

Řešení WaterPOD společnosti ChartWater AdEdge Water Technologies poskytuje kompletní systém úpravy vody na klíč uvnitř modulárního kontejneru, který je přizpůsobený tak, aby splňoval požadavky a preference zákazníků specifické pro konkrétní pracoviště, a šetřil čas a peníze.

BlueInGreen – porovnání provzdušňování

Čím účinnější je váš provzdušňovací systém, tím více peněz ušetříte. Podívejte se, jak si řešení BlueInGreen vedou oproti tradičním provzdušňovacím systémům.

BlueInGreen – dvojitý kontejner SDOX®600

Zpracujte větší průtoky s většími nároky na úpravu na menší ploše a při zlomku nákladů na energii a emisí skleníkových plynů. Každá dvojitá nádoba SDOX® dokáže zpracovat až 4 MGD (15 142 m3/den) typické domácí odpadní vody.

BlueInGreen – kontrola zápachu a koroze

Přesycený rozpuštěný kyslík pro kontrolu zápachu a koroze ve sběrných systémech (SDOX-CS®).

BlueInGreen – oxidace

Přesycený rozpuštěný ozón (HyDOz®) pro okysličení.

BlueInGreen – regulace pH s pomocí CO2

Přesycený rozpuštěný oxid uhličitý pro regulaci pH.

BlueInGreen – okysličení SDOX®

Přesycený rozpuštěný kyslík (SDOX®) pro okysličení.

BlueinGreen – TaaS

Úprava-vody-jako-služba.

Brožura ChartWater

Přehled společnosti ChartWater, která nabízí komplexní řešení pro úpravu vody značek Chart Industries, BlueInGreen, AdEdge Water Technologies a Howden.

Inženýrské systémy pro úpravu vody

Systémy ChartWater LOX a LCO2 pro úpravny vody.

AdEdge - Biologická úprava dusičnanů z pitné vody v Taylorville, IL

Město Taylorville, IL, vybralo společnost ChartWater AdEdge Water Technologies, aby navrhla a dodala systém biottta®, který biologicky odstraňuje dusičnany z pitné vody. Jednalo se o první systém svého druhu na středozápadě.

AdEdge – kontejnerizované řešení úpravy arzénu a PFAS – Ramsey, NJ

Společnost ChartWater AdEdge Water Technologies navrhla a dodala čtyři kontejnerizovaná řešení úpravy arzénu a dva systémy pro vícenásobnou kontaminaci PFAS a arzénu, které zlepšují kvalitu vody a snižují náklady na výrobu vody.

AdEdge – Vyhodnocení a optimalizace úpravy manganové vody

V případě zvýšených hladin manganu v pitné vodě je nutné věnovat zvýšenou pozornost zdravotním rizikům. Na základě našeho uznání jako odborníků na úpravu manganu se společnost ChartWater AdEdge Water Technologies podílela na vývoji důkladného systému, který pomáhá komunitám a provozovatelům hodnotit metody snižování obsahu manganu.

AdEdge – Jak vyvinout nejlepší řešení pro odvodňování

Společnost AdEdge Water Technologies se specializuje na návrh, vývoj, výrobu a dodávky řešení úpravy vody. Vyvinula inovativní technologie, které odstraňují širokou škálu znečišťujících látek v trvalých odvodňovacích aplikacích.

AdEdge – hloubkový pohled na úpravu železa a manganu

Odborníci společnosti ChartWater AdEdge Water Technologies nastíní osvědčené postupy a řešení pro úpravu těchto kontaminantů.

AdEdge – Případová studie odstranění železa a manganu – Louisville, GA

Společnost ChartWater AdEdge Water Technologies pomohla snížit hladiny železa a manganu na nedetekovatelné úrovně pomocí baleného systému namontovaného na ližinách.

AdEdge – Případová studie odstranění železa a manganu – Meadow Lake MHC, MI

Systém úpravy ChartWater AdEdge Water Technologies montovaný na ližinách využívající vysoce rychlá oxidační/filtrační média AD26 pomohl zlepšit kvalitu vody pro více než 1 000 lidí.

AdEdge – Odstranění PFAS je složitější (ale řešitelné), než si myslíte

Pokud jde o odstranění PFAS, nepředpokládejte, že víte, jaká technologie je nejlepší. Dceřiná firma AdEdge Water Technologies společnosti ChartWater je zkušeným partnerem, který vám může pomoci implementovat přístup s nejnižšími náklady životního cyklu.

AdEdge – Ukázky USEPA prokazující efektivitu řešení AdEdge na úpravu arzénu

Společnost ChartWater AdEdge Water Technologies byla vybrána společností USEPA prostřednictvím odborného procesu vzájemného hodnocení ve spolupráci s jednotlivými hostitelskými pracovišti za účelem provedení ukázek úpravy arzénu v plném rozsahu pomocí technologie adsorpce Bayoxide® E33 a technologie oxidace/filtrace AD26.

AdEdge – Když sekvestrace selhává: Případová studie odstranění železa a manganu a recyklace odpadu ze zpětného proplachu – Upchurch Place, NC

Upchurch Place nedokázala sekvestrováním vyřešit estetické problémy vody způsobené přítomností železa a manganu. Společnost ChartWater AdEdge Water Technologies přidala do svého systému úpravy AD26L kompletní řešení recyklace zpětného proplachu H2Zero a správy kalu.

BlueInGreen – Pokrok k čistší vodě s pomocí CO2 pro regulaci pH

Běžné použití CO2 pro regulaci pH při úpravě vody a jak společnost Chart spolupracuje s organizací BlueInGreen.

BlueInGreen – CDOX® – okres Omaha Municipal Utility

Technologie BlueInGreen CDOX® poskytla vynikající provozní výkon ve srovnání s konkurenční technologií, včetně 90% snížení spotřeby nosné vody a související spotřeby energie.

BlueInGreen – CDOX® Campbell's / Snyder's Lance

Předběžná úprava odpadních vod – Systém na bázi CDOX® a CO2 nahradil ruční dávkování silných kyselin, čímž se zvýšila bezpečnost na pracovišti a zároveň snížily provozní náklady.

BlueInGreen – farmy SDOX® Mountaire

Výměna mechanických povrchových provzdušňovačů za technologii SDOX®, aby se vyhovělo potřebám po kyslíku při procesech biologického zpracování bez přerušení provozu.

BlueInGreen – celulózka a papírna SDOX®, Arkansas

Celulózka a papírna nainstalovala dva systémy SDOX® pro lepší odstraňování zápachu, omezení chemického ošetření a snížení provozních nákladů.

BlueInGreen – SDOX® Seaboard-Triumph Foods

Závod na zpracování vepřového masa nahradil chemické zpracování peroxidu vodíku a katalyzátor za technologii SDOX®, aby se zmírnila produkce sirovodíku, podporou aerobního prostředí v odpadních vodách v závodě.

BlueInGreen – SDOX® Simmons Foods

„Jsme velmi potěšeni výsledky dvou systémů SDOX. Kromě toho, že nám usnadňuje dodržování předpisů během chladného počasí, se očekává, že jen samotné úspory energie ospravedlní nákup tohoto zařízení.“

BlueInGreen – SDOX® Tyson Foods

Zařízení, které pracuje na plnou kapacitu bez rezervy, nahradilo svůj konvenční systém provzdušňování tryskovým motorem za technologii SDOX®. Eliminací odstávek závodu během dovybavení BIG se podařilo ušetřit miliony dolarů. V provozu snižuje technologie SDOX® spotřebu energie o ~75 % (1 650 k) a šetří více než 646 000 USD ročních nákladů na energii, snižuje čisté náklady na spotřební materiál a zvyšuje kapacitu ošetření.

ChartWater systém provzdušňování v elektrárně

Použití kapalného kyslíku k optimalizaci úrovní kyslíku nasazovaného v koncovém zařízení za vodní přehradou.

Systém úpravy ChartWater Biottta® ve městě Cold Spring, MN

První závod na biologickou úpravu vody ve městě Cold Spring (MN) využívající systém úpravy ChartWater Biottta®.

Systém LCO2 pro úpravu vody

Společnost ChartWater dodala ve státě Georgia v rámci procesu odstraňování arzénu závod na úpravu vody se zařízením na kapalný oxid uhličitý.

Dodávka kapalného kyslíku (LOX) pro výrobu ozonu

Systémy na kapalný kyslík využívající skladovací objem 26 tisíc galonů kapalného kyslíku zajišťují dodávky plynného kyslíku při úpravě ozónem.

Systém na kapalný kyslík pro výrobu ozonu

Společnost Chart vyvinula systém kryogenního skladování kapalného kyslíku pro novou vodárnu využívající k předběžnému ošetření ozon namísto chlóru.

Technologie LOX pro úpravu vody

Společnost ChartWater dodala v rámci modernizace a zlepšení výkonu městského zařízení na úpravu vody v Kalifornii kapalný kyslíkový systém.

Výroba ozonu s použitím kapalného kyslíku

Společnost Chart vyvinula systém na vykládku, skladování a odpařování kapalného kyslíku pro největší membránovou úpravnu vody na světě.

Katalog Engineered Systems

AdEdge – Médium Bayoxide® E33

Společnost ChartWater AdEdge Water Technologies používá k odstraňování arzénu, antimonu a dalších těžkých kovů z vody médium Bayoxid® E33.

AdEdge – médium s obsahem oxidu manganičitého

Pro odstranění arzénu, železa, manganu a sirovodíku.

AdEdge – řešení úpravy manganu

Společnost ChartWater AdEdge Water Technologies má >350 nainstalovaných systémů úpravy, které z vody odstraňují mangan. Podívejte se na specifikace a najděte to nejvhodnější řešení pro vaši aplikaci.

Médium AdEdge 26L

Médium AD26L společnosti ChartWater AdEdge Water Technologies účinně odstraňuje železo, mangan a sirovodík z vody pomocí pouhého chlóru a bez nutnosti regenerace.

Médium AdEdge AD26

Médium AD26 společnosti ChartWater AdEdge Water Technologies účinně odstraňuje železo, mangan a sirovodík z vody pomocí pouhého chlóru a bez nutnosti regenerace.

Pryskyřice AdEdge AD88 a AD88-S

Pryskyřice AD88 a AD88-S společnosti ChartWater AdEdge Water Technologies odstraňují z vody radium a lze je navrhnout jako regenerační i jednorázový systém.

Pryskyřice AdEdge AD92

Pryskyřice AD92 společnosti ChartWater AdEdge Water Technologies odstraňuje z vody uran a lze ji navrhnout jako regenerační i jednorázový systém.

Médium AdEdge ADGS+

Médium ADGS+ společnosti ChartWater AdEdge Water Technologies účinně odstraňuje železo, mangan a sirovodík z vody pomocí pouhého chlóru a bez nutnosti regenerace.

Kvalifikace AdEdge k podání nabídky

Balíček dokumentů a specifikací AdEdge.

Atmosférické odpařovače – Thermafin Supergap (vyrobeno v USA)

Pro použití s vysokým tlakem a vysokým průtokem.

Regulace pH BlueInGreen

Systémy StreamLine®CO2 nabízejí vysoce účinnou úpravu pH při nižších kapitálových nákladech než běžná zařízení.

Řada HSi-CO2

Integrovaný horizontální skladovací systém pro zásobování CO2 ve venkovní instalaci. Vyrobeno v USA.

Systém zvyšování dusíku pro generování ozonu

Řada VSi-CO2

Vertikální skladovací integrované sypké systémy pro zásobování CO2 ve venkovní instalaci. Vyrobeno v USA.

Matice úpravy vody

Shrnutí rozsáhlých technologií a řešení ChartWater pro odstraňování 25 znečišťujících látek z vody. Zahrnuje odborné znalosti společností AdEdge a BlueInGreen.

Kontaktujte specialistu na úpravu vody

Volejte nebo vyplňte krátký formulář a jeden z našich expertů se s vámi spojí.

BlueInGreen  +1 304 825 5244

AdEdge  +1 678 835 0052

ChartWater India  +91-9717032880, +1-330-805-2615

Obrázek na pozadí
 
Novinky u společnosti Chart

Zůstaňte informováni o všech skvělých věcech, které se dějí u společnosti Chart.

Poslední novinky o společnosti Chart